Sản phẩm nhựa

thông tin liên hệ
Mr. Tung
Giám đốc
0368 336 333 - 0839 333 111

Dao cắt màng bọc thực phẩm

Dao nhựa cắt màng bọc thực phẩm
Dao nhựa cắt màng bọc thực ph&#...
Dao cắt màng bọc thực phẩm
Dao cắt màng bọc thực phẩm
Dao cắt màng bọc thực phẩm
Dao cắt màng bọc thực phẩm

Đế nhựa cuộn màng bọc thực phẩm

Đế nhựa cuộn màng bọc thực phẩm
Đế nhựa cuộn màng bọc thực phẩm
Đế nhựa cuộn màng bọc thực phẩm
Đế nhựa cuộn màng bọc thực phẩm
Đế nhựa cuộn màng bọc thực phẩm
Đế nhựa cuộn màng bọc thực phẩm

Nắp nhựa khăn ướt

Nắp nhựa khăn ướt
Nắp nhựa khăn ướt
Nắp nhựa khăn ướt
Nắp nhựa khăn ướt
Nắp nhựa khăn ướt
Nắp nhựa khăn ướt

Hộp giấy bìa carton

Hộp giấy bìa carton
Hộp giấy bìa carton
Hộp giấy bìa carton
Hộp giấy bìa carton
Hộp giấy bìa carton
Hộp giấy bìa carton

Thìa mì tôm

Thìa mì tôm
Thìa mì tôm
Thìa mì tôm
Thìa mì tôm
Thìa mì tôm
Thìa mì tôm

Cút ren chân sen

Cút ren chân sen
Cút ren chân sen
Cút ren chân sen
Cút ren chân sen
Cút ren chân sen
Cút ren chân sen